christian-walan-walangruppen
Walan Maskin AS er et selskap som setter deg som kunde i fokus.Vår hovedgeskjeft er grunnarbeid i forbindelse med bolig- og industribygg og kommunal tekniske anlegg som Veg- VA-anlegg.

Tjenester
  • Grunnarbeider - veier, tomter og kommunalteknisk anlegg for boligfelt
  • Grøftearbeider - graving og ADK rørlegging/kommunaltekniske anlegg, kabelgrøfter
  • Dreneringer for private og offentlig bygg
  • Masseforflytning og endring/oppbygging av terreng
  • Maskinflytting
  • Riving
  • Betongarbeider - Armering, forskaling og støping av konstruksjoner

De fleste av våre anleggsmaskiner bruker GPS-posisjonering for graving, utlegging, valsing og maskinovervåking. Dette resulterer i effektive og nøyaktige grunnarbeider, samt god planlegging og gjennomføring av service- og vedlikeholdsintervaller.

Våre ingeniørarbeider for stikning og landmåling inkluderer også GPS-styrt instrumentering for kartarbeider, målinger, 3D-simulering for masseberegning med mer.
miljo
Barntjernmoen 8, 2067 Jessheim   |     +47 915 58 511   |   Org.nr 996 260 917 MVA