christian-walan-walangruppen
Walan Gruppen etterstreber å danne en kultur hvor helse, miljø og sikkerhet settes i fokus. Vi ønsker å ta vare på våre ansatte ved å danne et arbeidsmiljø hvor alle føler seg ivaretatt og inkludert. Gjennom god opplæring og kjennskap til maskinparken, utstyr og rutiner blir den daglige sikkerheten til våre ansatte vektlagt. Siden oppstarten i 2010 har vi ikke hatt noen alvorlige skader på personell, og dette er statistikk vi vil vektlegge å holde ved like i fremtiden. Ved bruk av våre ansattes erfaringer ønsker vi et grunnlag for verdiskapning der fremtidsrettet drift og kontinuerlig forbedring sikrer våre arbeidsplasser.
miljo
Barntjernmoen 8, 2067 Jessheim   |     +47 915 58 511   |   Org.nr 996 260 917 MVA