christian-walan-walangruppen
Ved bruk av en moderne maskinpark har Walan Gruppen en bevisst og miljøvennlig tilnærming til forurensing og utslipp av klimagasser. Maskinene går på miljøvennlig drivstoff, og er konstruert for maksimal utnyttelse og optimal effektivitet. I tillegg er moderne maskiner designet med hensyn til førerne med tanke på ergonomi og fysiske belastninger.
 
Alt av avfall og bortkjøring av masse håndteres videre på forskriftsmessig måte, enten ved avfallshåndtering på godkjente mottak, eller til levering for gjenbruk eller gjenvinning.
 
Vi utfører prosjekter etter alle kravspesifikasjoner og miljøsertifiseringer. Vi kan slik bistå med en bærekraftig prosjektgjennomføring fra start til slutt, for å møte aktuelle krav fra bygg- og eiendomsnæringen.
 
miljo
Barntjernmoen 8, 2067 Jessheim   |     +47 915 58 511   |   Org.nr 996 260 917 MVA