Namron

Byggherre: Namron
Totalstørrelse: 5500 m2 bygg, 3000 m2 utomhusarealer
Byggestart/Byggeperiode: Januar 2017 - Juli 2017
Barntjernmoen 8, 2067 Jessheim   |     +47 915 58 511   |   Org.nr 996 260 917 MVA