Swix

Byggherre: 
Totalstørrelse: 22 750 m2
Byggestart/Byggeperiode: 2014-2015

 


 
Barntjernmoen 8, 2067 Jessheim   |     +47 915 58 511   |   Org.nr 996 260 917 MVA