XXL Hovedlager

Byggherre: Bulk Eiendom
Totalstørrelse: 36 400 m2
Byggestart/Byggeperiode:2010

Inntil E6 ved Gardermoen ligger det nye lageret til sportskjeden XXL Sport og Villmark. Bygget er nabo med Ahlsells nye store lager som stod ferdig i 2010, og utbygger Bulk Gardermoen AS har fremdeles ledig areal på tomten.
XXL lageret bygges på tomten Barntjernmoen grustak på Hovinmoen som ligger ved Jessheim i Ullensaker kommune. Tomten er totalt ca. 252 mål, hvorav ca. 180 mål er ferdig utgravd. Bulk har utviklet eiendommen med hovedfokus mot lager og logistikk.
Barntjernmoen 8, 2067 Jessheim   |     +47 915 58 511   |   Org.nr 996 260 917 MVA