Haugenstua skole

Byggherre: Undervisningsbygg
Totalstørrelse: 1380 lm grøfter, 4360 m3 masseutskiftning og masseoppbygning av 13000m2 utomhusarealer
Byggestart/Byggeperiode: 09.11.2015 – 01.06.2017
 
Barntjernmoen 8, 2067 Jessheim   |     +47 915 58 511   |   Org.nr 996 260 917 MVA