Nordbygrenda

Byggherre: Usbl Eiendom AS
Totalstørrelse: 18 520 m2
Byggestart/Byggeperiode: 2015-2016
 
Barntjernmoen 8, 2067 Jessheim   |     +47 915 58 511   |   Org.nr 996 260 917 MVA