Pon-Cat

Byggherre:  Berger Retail Park AS
Totalstørrelse: 56 000 m2
Byggestart/Byggeperiode: 10.02.2015 – 01.07.2016
 
Barntjernmoen 8, 2067 Jessheim   |     +47 915 58 511   |   Org.nr 996 260 917 MVA