XXL Utvidelse

Byggherre: Bulk Eiendom
Totalstørrelse: 8900 m2
Byggestart/Byggeperiode: 2016
Barntjernmoen 8, 2067 Jessheim   |     +47 915 58 511   |   Org.nr 996 260 917 MVA