Infinitum

Totalentreprenør: Infinitum
Totalstørrelse: Opparbeidelse av 4.500 m2 belegningssteinareale, inkludert vann- og avløpssystem
Byggestart/Byggeperiode: Juni 2018-November 2018
Barntjernmoen 8, 2067 Jessheim   |     +47 915 58 511   |   Org.nr 996 260 917 MVA