Våre oppdrag spenner seg fra totalentreprise på store tomteopparbeidelser, til enkle grunnarbeider for eneboliger

 
 
 
Grunn og utomhus.png

Vår maskinpark består av 20 maskiner med dyktige førere, og vi er klare for alle typer grunn- og utomhusarbeider. Vi har 10 års erfaring med graving i forbindelse med lager- og logistikkbygg, hvor effektivitet alltid står i fokus. Vår sentrale godkjenning dekker ansvarsrett på grunnarbeider i tiltaksklasse 2. Våre arbeider kan strekke seg fra enkle eneboliger, til kompliserte byggegroper i byer, til store industriområder.

For mer informasjon se referanseprosjekter.

 
 
Betong.png

Vi har en egen betongavdeling med 16 meget dyktige betongarbeidere, noe som gjør at vi har muligheten til å ta på oss jobber i alle størrelser. Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 2 på utførelse av betongarbeider. Vi har meget god erfaring med betong enten det er det estetiske eller konstruktive som står i høysetet.

For mer informasjon se referanseprosjekter.

 
 
Vann og utløp.png

I løpet av de siste ti årene har vi opparbeidet oss god erfaring med bygging av vann- og avløpssystemer. Ved utførelsen av store prosjekter følger ofte kompliserte anlegg for tilhørende infrastruktur. Vi utfører alle typer VA-arbeider og er sentralt godkjent for ansvarsrett i tiltaksklasse 2 på utførelse. Lang erfaring med store logistikkbygg gjør også at vi har god kompetanse på fordrøyning og infiltrasjon av store mengder overvann. Vår egen betongavdeling gjør også at vi effektivt kan utføre kompliserte anlegg i store dimensjoner som ofte krever plasstøpte løsninger. For mer informasjon se referanseprosjekter.

 
 

Store prosjekter krever ofte store maskiner. Det har vi. Enten det er grunnarbeider for bygg eller kun tomteopparbeidelse. Vi har erfaring med tomteopparbeidelse på store industriområder som krever mye masseforflytning på kort tid. Vi har også god erfaring med utfordrende grunnforhold med bruk av betong og lettfylling i forbindelse med kompensert fundamentering.

For mer informasjon se referanseprosjekter.

 
 
transport.png

Vi har en lastebilpark på 10 tippbiler som kan ta på seg alle typer transportoppdrag innenfor bygg og anlegg. Vi utfører også transport av alle typer anleggsmaskiner med vår egen maskinflytter.

 
 
Vedlikehold.png

Vi har et bredt utvalg av maskiner som kan utføre både sommer og vintervedlikehold. Vi har i mange år hatt brøytekontrakt for Statens Vegvesen med brøyting av motorveier, fylkesveier, samt gang- og sykkelveier. Vi har en traktor og flere hjullastere som er utstyrt med både feiekoster og brøyteskjær, noe som gjør at vi kan ta på oss vedlikehold av store veier og plasser enten det er sommer eller vinter.